Sveti martin | Vipavska dolina | SLO

VINOGRADI

 

Vinogradi Vina Sveti Martin predstavljajo srce in dušo naše vinske zgodbe. Vino se naredi v vinogradu in pri nas se to še posebej pozna. Vsi naši vinogradi so na povišanih, zračnih legah, na obronkih Svetega Martina, blizu domačije.

Sveti Martin Tresa

Tresa

(2.5 ha; 230–300 m.n.v.)

Naša najboljša lega je dokončno odrasla v pravi vinograd v letih 2004 in 2005, ko smo majhen družinski vinograd razširili v 2,5-hektarski kompleks. Gre za izjemno lokacijo z ekspozicijo jug – jugovzhod, z ekstremnimi nagibi tudi do 40 %. Na Tresi so v približno enakem razmerju zasajene pinela, rebula in barbera, predvsem slednji dve pa dajeta na močno osončeni legi izjemne rezultate.

Sveti-martin-struga-hrib (1)

Hrib – Struga

(3.5 ha; 250–270 m.n.v.)

Strugo in Hrib smo v zadnjih letih združili v enoten vinograd (3,5 hektarja), z visoko gostoto sajenja (5000 trt na hektar), pridelku prijazno gojitveno obliko (enojni guyot) in zelo majhno obremenitvijo vinske trte (največ 1,5 kg na trto). Na tej lokaciji imamo posajene vse sorte, sploh v spodnjem delu pa prevladuje zelen, ki mu zaradi svojega aromatskega potenciala prijajo nekoliko bolj osojne lege.

sl_SI