Hrib – Struga (2.5 ha; 250–270 m.n.v.)
Vinograd / Struga - Hrib
 

Strugo in Hrib smo združili v enoten vinograd v letih 1994 – 2000, ko je na tej lokaciji potekala obnova. Danes je tukaj na večinoma lapornati prsti zasajenih vseh šest naših sort: bele rebula, pinela, zelen in klarnica ter rdeči barbera in merlot.


Tako na Tresi kot na Hribu ter v Strugi je gostota sajenja visoka (5000 trt na hektar), gojitvena oblika je na obeh lokacijah pridelku prijazna (enojni guyot), obremenitev ekstremno majhna (0,8 - 1,5 kg grozdja na trs).

Vina Sveti Martin • Sveti Martin • Brje 121 • Dobravlje • Vipavska dolina • Slovenija • 00386 05 3057 700 • peter@vinasvetimartin.si